Agent overview dashboard

Panel podglądu agentów w czasie rzeczywistym

 Monitorowanie aktywności wszystkich agentów w jednym panelu

 Kontrola czasu, jaki agenci przeznaczyli na różne statusy

Z łatwością monitoruj statusy wydajności połączeń wszystkich swoich agentów w panelu i natychmiast optymalizuj ich pracę.

Dzięki panelowi zarządzania agentami w Nectar Desk możesz otrzymać informacje na temat aktualnych statusów swoich agentów i czasu, przez jaki dany status utrzymują. Wyniki można filtrować w oparciu o grupę połączeń, co umożliwia podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, które będą najlepsze dla klienta.