Agent Analytics

Analityka wydajności agentów

 Porównywanie wydajności agentów

 Kontrola zachowania agentów

 Monitoring produktywności agenta

Uzyskaj pełne dane dotyczące aktywności agentów z uwzględnieniem czasu ich dostępności, odbywania połączeń, przerw, trybu offline lub pracy nad innymi zadaniami.

Korzystanie z zaawansowanej analityki wydajności agentów pozwala na zobaczenie szczegółowych informacji na temat tego, jak agenci spędzają czas. Możesz filtrować ich aktywność w oparciu o dzień, tydzień, miesiąc lub wybrany zakres dat. Czas dostępności, wykonywania połączeń, pracy nad innymi zadaniami, przerw, przebywania w trybie offline można zobaczyć z uwzględnieniem powyższych filtrów w odniesieniu do jednego agenta lub wszystkich agentów. Zobacz w formie graficznej, na co przeznaczany jest czas każdego dnia, aby dokonać odpowiednich zmian oraz szybko i skutecznie podjąć odpowiednie decyzje.