Contact Center Overview Dashbaord

Panel podglądowy Contact Center

 Podgląd wydajności Contact Center w czasie rzeczywistym

 Podgląd aktywności agentów, aktywnych połączeń

 SLA lub innych ważnych wskaźników na jednym ekranie

 Słuchanie połączeń w czasie rzeczywistym z głównego panelu

Natychmiast monitoruj listę agentów, którzy akurat odbywają połączenie, są dostępni, znajdują się z dala od komputera lub są online. Rób to w czasie rzeczywistym z poziomu panelu.

W Nectar Desk możesz zobaczyć kompletny podgląd tego, co aktualnie odbywa się w Twoim Contact Center. Zobacz liczbę i listę agentów odbywających połączenie, dostępnych, znajdujących się z dala od komputera lub będących offline.
Możesz też zobaczyć liczbę aktywnych połączeń, średni czas rozmów, średni czas oczekiwania i średni sukces.

Lista aktywności klientów z możliwością filtrowania w oparciu o aktualny dzień, tydzień lub miesiąc dostępna jest także w panelu. Możesz kliknąć, aby przejść do szczegółów agenta z listy i zobaczyć, ile połączeń przychodzących i wychodzących przeprowadził on dla określonych kryteriów filtrowania.

W panelu znajduje się także lista aktywnych połączeń. Możesz filtrować jej pozycje w oparciu o połączenia przychodzące i wychodzące, jak również kliknąć na przycisk “Słuchaj”, aby szybko przesłuchać wszystkie aktywne połączenia.