Call Center Data Analytics

Szczegółowa analityka kolejek

 Zapoznawanie się z wszystkimi aspektami działania kolejki

 Natychmiastowe ponowne przypisywanie agentów w oparciu o aktywność kolejki

 Monitorowanie połączeń w kolejce

Przeglądaj diagramy dotyczące kolejek, które obejmują: połączenia w kolejce, czas oczekiwania, połączenia przychodzące i wychodzące, SLA i dyspozycje

W Nectar Desk możesz zobaczyć wykresy dla poszczególnych kolejek, które zawierają: połączenia w kolejce, czas oczekiwania, połączenia nieodebrane, SLA oraz połączenia przychodzące i dyspozycje. Informacje można filtrować w oparciu o aktualny dzień, 7 ostatnich dni lub 30 ostatnich dni, jak również bardzo precyzyjny zakres dat.

Dane możesz też eksportować, aby stworzyć i korzystać z archiwum lub importować je do wybranego narzędzia analizy statystycznej. Dane raportu interwałowego możesz też eksportować do formatu CSV.