Call center customer service

Panel wielu kolejek w czasie rzeczywistym

 Monitorowanie kilku kolejek na jednym ekranie

 Przypisywanie agentów do grupy połączeń bezpośrednio z panelu

 Przekierowywanie połączeń do określonego agenta lub anulowanie połączenia

Przeglądaj wyniki kolejki dowolnego agenta, status każdego operatora i liczbę odbywających się połączeń.

W panelu podsumowania kolejek możesz zobaczyć całkowite podsumowanie każdej kolejki, wszystkich agentów i ich statusów, jak również listę połączeń, które obecnie znajdują się w kolejce.

Panel podsumowania kolejek można filtrować w oparciu o poszczególne kolejki. Możesz podejrzeć informacje na temat wszystkich kolejek w tym samym czasie, jednej kolejki lub kilku.

Uzyskaj szybki podgląd wszystkich kolejek w celu analizy w czasie przeczystym i podjęcia decyzji.