Auto Dialer System

Automatyczne wybieranie

 Automatycznie wybieranie listy kontaktów

 Wybieranie do 80 numerów na godzinę

 Analiza skuteczności prób sprzedaży podczas kampanii połączeń

Automatycznie wyszukuje pierwsza osobę na powiązanej liście kontaktów i w ten sposób optymalizuje wybieranie połączeń wychodzących.

Własne kampanie wychodzące mogą być wykorzystywane do automatycznego wybierania klientów z wcześniej ustalonych list kontaktowych. Na przykład, gdy kampania agenta rozpocznie się, a metoda wybierania zostanie ustawiona na wybieranie automatyczne, Nectar Desk automatycznie wybierze pierwszą osobę na powiązanej liście kontaktowej. Gdy agent zakończy połączenie, oprogramowanie wybierze kolejną osobę z listy kontaktowej itd.

Skutecznie przeprowadzaj kampanie połączeń wychodzących dzięki automatycznemu wybieraniu, aby połączyć swoich agentów z obecnymi lub potencjalnymi klientami.