disposition-codes

Kody dyspozycji połączeń

Śledzenie wszystkich powodów i skutków połączenia

Analiza skuteczności agentów w oparciu o dyspozycje

Słuchaj połączeń w czasie rzeczywistym, bez wiedzy agenta lub dzwoniącego, aby mieć pewność, że utrzymywana jest wysoka jakość połączenia pod każdym względem.

Słuchaj połączeń w czasie rzeczywistym bezpośrednio z panelu. Efektywnie monitoruj połączenia swoich agentów, nie informując o tym ani ich, ani klientów. Oczywiście, zawsze możesz coś szepnąć lub powiedzieć do agenta bez wiedzy klienta, aby pomóc w komunikacji obu stron.

Monitoring połączeń może być skutecznym narzędziem w zakresie oceniania i poprawy jakości kontaktu z klientami. Dzięki cichemu i nie powodującemu zakłóceń przysłuchiwaniu się przebiegowi rozmów, możesz też sprawnie szkolić swoich pracowników.