call-distributions

Automated Dystrybucja połączeń – ACD

 Dystrybucja połączeń między agentów w zależności od umiejętności, aktywności lub priorytetów

 Round Robin

 Simultaneous and other distribution methods are available

Dystrybucja połączeń – ACD

Dzięki systemowi ACD wszystkie Twoje firmowe połączenia przychodzące będą kierowane do określonego agenta lub działu.

Kierowanie połączeń przychodzących to zadanie systemu ACD. Systemy ACD można często znaleźć w biurach obsługujących wiele telefonicznych połączeń przychodzących od osób, które muszą porozmawiać z określoną osobą, a do tego wymagają jak najszybszego wsparcia kilku osób (np. pracowników obsługi klienta). [Wikipedia]

Za pomocą Nectar Desk możesz wybrać jedną ze standardowych metod dystrybucji połączeń, wśród których znajdują się:

Liniowa dystrybucja połączeń – połączenia są dystrybuowane w kolejności, za każdym razem zaczynając od początku.

Jednoczesna dystrybucja połączeń – połączenia są jednocześnie przedstawiane wszystkim dostępnym rozszerzeniom.

Jednolicie dystrybucja połączeń – połączenia są dystrybuowane są jednolicie, rozpoczynając od osoby, która odbyła najmniej połączeń.

Ważona dystrybucja połączeń – połączenia są dystrybuowane zgodnie z ustalaną wagą, na przykład różnym zestawem umiejętności poszczególnych pracowników działu obsługi klienta.

Dystrybucja round-robin – połączenia są dystrybuowane w kolejności, rozpoczynając od następnego w kolejce.