Call Center Monitoring

Monitoring połączeń

 Słuchanie połączeń w czasie rzeczywistym w panelu

 Szkolenie i kontrola agentów w czasie rzeczywistym

Umożliwi Twoim przełożonym monitorowanie połączeń w czasie rzeczywistym i bezpośrednio doradzać operatorom, gdy połączenie akurat się odbywa.

Dzięki Nectar Desk, przysłuchując się połączeniu, możesz skorzystać z opcji „Szeptania”. W ten sposób masz możliwość połączenia się i mówienia do agenta bez wiedzy klienta lub bez przeszkadzania w konwersacji. Możesz to potraktować jako użyteczne narzędzie, jeśli chcesz szybko przekazać agentowi niezbędne informacje związane z klientem. Opcję możesz też wykorzystać, aby doradzić i nakierować agenta podczas połączenia z klientem, zapewniając w ten sposób klientowi mniej utrudnień w komunikacji.