Custom Agent Statuses | Nectar Desk

Niestandardowe statusy agentów

Tworzenie statusów agentów w oparciu o potrzeby firmy

Monitoring aktywności zmiany statusów agentów

Zarządzanie kolejką i innymi połączeniami w zależności od statusów

Wyświetlaj status każdego agenta całemu zespołowi, aby zwiększyć efektywność poprzez jasne informowanie o tym, czy dany agent w tym momencie jest dostępny.

W Nectar Desk masz dostęp nie tylko do wbudowanych standardowych statusów agentów, lecz także do niestandardowych statusów, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy. Możesz też określić, czy agent, który ustawi dany status, będzie otrzymywał połączenia z kolejki lub inne.