email-channel

Kanał e-mail

Wysyłanie i otrzymywanie wiadomości e-mail bezpośrednio z interfejsu Nectar Desk

Kanał biletowy dostępny w każdym kraju

Analiza wydajności agentów pod względem zarządzania e-mail

Z łatwością twórz wiadomości e-mail, aby na czas odpowiadać wszystkim swoim klientom.

Twórz szablony e-mail, aby korzystać z nich podczas kampanii połączeń wychodzących. Te e-maile możesz dostosować do wiadomości zwrotnych, aby w ten sposób udzielać natychmiastowych odpowiedzi. E-maile można wysyłać podczas kampanii połączeń przed rozpoczęciem połączenia, podczas połączenia i po zakończeniu połączenia.