Screen Pop Outs | Nectar Desk

Okienka pop-out

Wgląd do informacji na temat dzwoniącego przed odbiorem połączenia

Integracja z CRM w celu uzyskania jak najlepszych wyników

Dodawanie notatek bezpośrednio do profilu dzwoniącego podczas połączenia

Natychmiast otrzymuj dane klientów, takie jak numer telefonu, imię i nazwisko oraz dane firmy, podczas połączenia za pomocą okienek pop-out.

Okienko pop-out pokazuje się podczas połączeń przychodzących i zawiera informacje o samym połączeniu. Informacje te dotyczą między innymi numeru telefonu osoby dzwoniącej, jej imię i nazwisko oraz dane firmy. Jeżeli klient istnieje już w bazie danych, te informacje pochodzą właśnie z niej.

W innych przypadkach, na przykład Pipedrive, informacje w okienku pop-out pobierane są z źródła zewnętrznego (Pipedrive). Dane dzwoniącego, takie jak firma, imię i nazwisko, numer telefonu, zdjęcie (w trakcie przygotowywania) i dane na temat zamówień (w trakcie przygotowania) są dostarczane i wyświetlane w wyskakującym okienku pop-out.