ring-groups

Grupy połączeń

 Tworzenie nielimitowanych grup połączeń

 Unikalny ACD i ustawienia ogólne dla każdej grupy połączeń

 Przepływ połączeń z jednej grupy połączeń do drugiej

Korzystaj z narzędzi grup połączeń do przekazywania połączeń przychodzących do najbardziej odpowiedniej grupy, aby spełnić potrzeby i wymagania osób dzwoniących.

Grupy połączeń umożliwiają posiadanie kilku połączeń telefonicznych, gdy wybierane jest jedno rozszerzenie lub numer. Zamiast tylko jednej próby połączenia z następnym agentem w kolejce, można dzwonić jednocześnie na kilka linii, dzięki czemu połączenie zostanie odebrane przez dowolnego dostępnego agenta lub pracownika.